In Turkey and Europe, 99 per cent of the businesses are SMEs. At the same time, SMEs account for 90% of employment and 60% of exports.

These figures demonstrate the importance of SMEs in Turkey and the European economy. On the other hand, SMEs with such importance have some important problems. One of the major problems is the financial problem caused by inequality and difficulties in using credit. SMEs need a strong equity and financial structure in order to survive. In this context, SME HOSPITAL AND EUROPEAN NETWORK PROJECT aims to analyse the financial problems of SMEs in depth and find definite solutions to these problems.

Türkiye ve Avrupa'da, işletmelerin yüzde 99'u KOBİ'lerdir. Aynı zamanda, KOBİ'ler istihdamın% 90'ını ve ihracatın% 60'ını oluşturmaktadır.

 Bu rakamlar, KOBİ'lerin Türkiye ve Avrupa ekonomisindeki önemini göstermektedir. Öte yandan, bu kadar önem taşıyan KOBİ'lerin bazı önemli sorunları var. En büyük sorunlardan biri, eşitsizlik ve kredi kullanımındaki zorluklardan kaynaklanan finansal problemdir. KOBİ'lerin ayakta kalabilmek için güçlü bir eşitlik ve finansal yapıya ihtiyaçları vardır. Bu kapsamda KOBİ HASTANESİ VE AVRUPA AĞ PROJESİ KOBİ'lerin finansal sorunlarını derinlemesine analiz etmeyi ve bu sorunlara kesin çözümler bulmayı amaçlamaktadır.

   Available courses

  KOBİ hastanesi ve Avrupa ağı projesi

  KOBİ hastanesi ve Avrupa ağı projesi

  Course

  SME Hospital and European Network Project

  SME Hospital and European Network Project

  Course

  Education Modules (Romanian)

  Education Modules (Romanian)

  Course

  Education Modules (Lithuanian)

  Education Modules (Lithuanian)

  Course